Usługi

Usługi

Dzięki nowoczesnemu i rozbudowanemu parkowi maszynowemu możemy
świadczyć usługi w bardzo szerokim zakresie.

Wszystkie usługi wykonujemy na materiałach oryginalnych oraz wtórnych.

Uzyskaliśmy wszystkie wymagane zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odzysku, zbierania oraz recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych


Informacje o wszystkich usługach znajdują sie tutaj:

COMPOUNDING PROSZKOWANIE GRANULACJA


MYCIE I SUSZENIEKRUSZENIE I MIELENIE

MULTI-TECH
Skontaktuj się z nami!

Multi-tech Sp. z o.o.

41-902 Bytom
ul. Bernardyńska 1

tel. +48 32 388 60 10
fax +48 32 282 93 17

Niektóre urządzenia i maszyny zostały zakupione dzięki środkom z:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Ślaskiego